Stepenica

Stuba za siguran pristup krovu.

Stepenica