Tim krovopokrivaca

Mladen Kvaternik / Kenon lim

Supilova 339 339, 51300 Delnice
Telefon: 0981686274
Adresa e-pošte: kenonlim@hotmail.com

9601

Stranica:

Referentni projekti

Obiteljska kuća

GERARD® Jadran (Rosso)

Više
Ostalo

GERARD® Jadran (Rosso)

Više
Obiteljska kuća

GERARD® Jadran (Rosso)

Više
Obiteljska kuća

GERARD® Diamant (Rosso)

Više
Obiteljska kuća

GERARD® Diamant (Rosso)

Više
Obiteljska kuća

GERARD® Jadran (Rosso)

Više
Stranica:

Članovi tima

Član tvrtke

Kenonlim d.o.o.

Kenonlim d.o.o.

Supilova 339, 51300 Delnice , Hrvatska
Telefon: 0981686274
Adresa e-pošte: kenonlim@hotmail.com