Tim krovopokrivaca

Josip Sabelja / Krov-Sabelja

K.Mislava 13b, 10432 Bregana
Telefon: 0959214016
Adresa e-pošte: sabelja1991@gmail.com

5700

Referentni projekti

Obiteljska kuća

GERARD® Diamant (Charcoal)

Više

Članovi tima

Član tvrtke

Krov-Sabelja j.d.o.o

Hrvatska, Samobor, Kneza Mislava 13b Lug Samoborski
Telefon: 0959214016
Adresa e-pošte: sabelja1991@gmail.com
Internetska stranica: www.krov-sabelja.hr

Kontakt

Slobodno nam se obratite ako vam možemo pomoći!