UVJETI KORIŠTENJA I POLITIKA UPRAVLJANJA PODACIMA

Brze poveznice

 

Da biste dobili sveobuhvatne informacije, preporučujemo da u cijelosti pročitate ove Smjernice. Međutim, ako ste zainteresirani za određeni odjeljak, možete pristupiti predmetnoj temi tako što ćete kliknuti na reference navedene u nastavku.

 

Operater

Korisnik

Predmet i promjena politike

Djelatnost operatera, svrha internetske stranice

Mjerodavno pravo

Osobni podaci prikupljeni od strane Operatera

Svrha i pravni temelj za obradu osobnih podataka

Pristup upravljanim podacima, prijenos i uporaba podataka

Pohrana osobnih podataka

Prava i opcije povezane sa zaštitom podataka

Pravila za korisnike

Sigurnost podataka

Odredbe koje se odnose na djecu

Praksa i aktivnosti treće strane na zaštiti osobnih podataka

Prijenos osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP)

Pravni temelj za obradu osobnih podataka koji se odnose na zemlje EGP-a

- Kontaktni podaci

 

I. Opće odredbe

 

I/1. Operater

Ova je internetska stranica vlasništvo, i njome upravlja, Gerard®–  članica IKO Metals Europe NV društvo koje je osnovano i djeluje na temelju zakonodavstva Belgije, sa sjedištem u Belgiji, IKO Metals Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIJA, e-mail adresa:info.europe@ikometals.com nadalje u tekstu: Operater), izravno ili preko ovlaštenih pružatelja usluga.

 

I/2. Korisnik

Korisnik je svaka osoba koja pristupa internetskoj stranici, koja koristi usluge koje Operater stavlja na raspolaganje kroz vrijeme, bez obzira na to registrira li se dotični Korisnik jednim računom ili ne. Određene usluge mogu koristiti samo registrirani (prijavljeni) korisnici.

 

I/3. Predmet i izmjena smjernica

Predmet ove Politike korištenja i upravljanja podacima (nadalje u tekstu: Politika) odnosi se na pružene usluge i upravljanje podacima vezanim za sadašnju stranicu Operatera (nadalje u tekstu: Internetska stranica).

U nedostatku suprotne odredbe, predmet Politike ne pokriva usluge i upravljanje podacima u vezi  sniženja, nagradnih  ili usluga trećih strana koje se oglašavaju na internetskoj stranici ili se na drugi način pojavljuju tamo, u vezi drugih kampanja ili objavljenih sadržaja. U nedostatku suprotne odredbe, predmet Politike ne pokriva usluge i upravljanje podacima u vezi internetskih stranica i dobavljača usluga do kojih vode poveznice koje se nalaze na internetskoj stranici. 

Operater može izmijeniti Politiku u bilo kojem trenutku. Operater nije obavezan slati korisnicima odvojene notifikacije u vezi izmjena. Da biste se upoznali bolje s ažuriranom verzijom, preporučamo vam da redovno pristupate ovom linku i da pročitate našu Politiku.

 

I/4. Djelatnost operatera, svrha internetske stranice

Operater proizvodi i prodaje krovne sustave Gerard.

Glavna svrha ove internetske stranice je predstavljanje proizvoda i sustava Gerard, kao i pratećih ponuđenih usluga.

Informacije objavljene na internetskoj stranici mogu se smatrati ponudom. Operater ne preuzima odgovornost za naknadnu raspoloživost, količinu i kvalitetu proizvoda koji se pojavljuju i koji su predstavljeni na internetskoj stranici.

Informacije predstavljene na internetskoj stranici imaju čisto orijentacionu ulogu po korisnike, i ne mogu se tumačiti kao ugovorna izjava, službeni prospekt ili upute za korištenje od strane Operatera.

Operater ne preuzima odgovornost u slučaju da se informacije objavljene na internetskoj stranici razlikuju od informacija objavljenih od ostalih distributera u vezi istih proizvoda i usluga. 

Upoznavanje s informacijama objavljenim na internetskoj stranici ne zamjenjuje poznavanje službenih prospekata u vezi uporabe proizvoda i usluga, ili traženje pomoći od strane stručnjaka.

 

I/5. Mjerodavno pravo

Operater je trgovačko društvo registrirano u Belgiji, koji uglavnom obavlja djelatnost na temelju zakonodavstva u Belgiji.

U slučaju da je predviđena primjena određenog zakona, Operater utvrđuje mjerodavno pravo u Belgiji.

U slučaju da se može predvidjeti nadležno tijelo, Operater utvrđuje isključivu nadležnost vlasti i sudova u Belgiji, nadležnost povezanu sa sjedištem.

 

II. Upravljanje podacima

 

Podatke osobnog karaktera obrađuje i njima upravlja Operater, izravno ili preko svojih obrađivača podataka, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive  95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). 

Operater ulaže napore kako bi se osigurao da prevladavaju u cijelosti sljedeća načela upravljanja osobnim podacima:

- osobnim se podacima upravlja isključivo u jednu specifičnu svrhu;  

- svaka etapa upravljanja podacima vodi računa o toj svrsi, uključivši područje podataka kojima se upravlja;   

- asimilacija i upravljanje osobnim podacima odvija se pošteno i zakonito;

- podaci su precizni, potpuni i aktualni;

- nije potrebna identifikacija osoba na koje se odnose, upravljanje podacima izmijenjeno je tako da se osobe na koje se odnose ne mogu identificirati na temelju raspoloživih podataka;

- na odgovarajući će način prevladati prava osoba na koje se ti podaci odnose.

 

II/1. Osobni podaci koje operater prikuplja

U vezi s našim društvom, osobni podaci su informacije koje vas identificiraju ili nam omogućavaju da vas kontaktiramo, na primjer, ime i adresa e-pošte. Detalji osobnih podataka koje mi prikupljamo mogu se svrstati u sljedeće kategorije:

A) Automatski prikupljene informacije

Onda kada pristupite našoj internetskoj stranici, određene se informacije automatski prikupljaju na korištenom uređaju. U određenim zemljama, uključivši zemlje Europske unije i/ili Europskog gospodarskog prostora („UE/SEE”), definirano se područje ovih informacija može tumačiti kao osobni podaci na temelju relevantnog zakonodavstva za zaštitu podataka.

Na primjer, IP adresa; vrsta korištenog uređaja, korištenje identifikacijskog broja uređaja, vrsta korištenog preglednika, geografski položaj (na primjer, položaj prema državi ili gradu) i ostale tehničke informacije koje se tumače na ovakav način. Također, moguće je da prikupljamo podatke o načinu na koji je uređaj imao interakciju s internetskom stranicom, uključivši stranice kojima ste željeli pristupiti i poveznice na koje ste ulazili. 

Prikupljanje ovih podataka omogućava nam da bolje upoznamo posjetitelje naših internetskih stranica, mjesto odakle dolaze i sadržaj s naših početnih stranica za koji postoji najviše zanimanja. Te se informacije koriste samo u analitičku svrhu, prema gore navedenome, tako da možemo zadovoljiti zanimanja naših posjetitelja i poboljšati kvalitetu naših internetskih stranica.

Moguće je da prikupljamo određene osobne podatke preko kolačića i sličnih tehnologija za praćenje, čiji su detalji obuhvaćeni u našoj Politici o kolačićima.

 B) Osobni podaci koje vi dobrovoljno dajete:

Određeni odjeljci naše internetske stranice sadrže usluge za čije korištenje može biti potrebno dostavljanje osobnih podataka. Takve su, na primjer, funkcije kalkulatora za krov, Simulatora za krov ili za pronalazak Stručnjaka za krovove (Find Your Roofing Expert), u slučaju da podnesete zahtjev za ponudu. Kada u obrascu Pronalaska stručnjaka za krovove (Find Your Roofing Expert) unosite samo podatke o mjestu, a ne i vašu specifičnu i potpunu adresu, dotične se informacije neće smatrati „osobnim podacima”, jer nisu dovoljne u svrhu identifikacije. Štoviše, čak iako unesete potpunu adresu, te će se informacije koristiti samo za pronalazak stručnjaka koji je što bliži unesenoj adresi, te ih mi nećemo koristiti u svrhu identifikacije.

Molimo vas da obratite pozornost da pristupanje internetskoj stranici ne ovisi o registraciji, ali određenim uslugama mogu pristupiti samo registrirani korisnici, i to Roofnet programu, Kalkulatoru ili Gerard za pod-stranice Arhitekti. Područje osobnih podataka prikupljenih od strane registriranih korisnika, kao i sve informacije u vezi obrade dotičnih podataka dostupne su na temelju relevantnog postupka registriranja.

 

II/2. Svrha i zakonski temelj za obradu osobnih podataka

Koristimo osobne podatke prikupljene od vas u različite svrhe, uključivo u sljedeće svrhe:

- da bismo vam mogli odgovoriti na eventualne zahtjeve o dostavljanju zatraženih informacija.

- za uporabu, potporu, prilagođavanje, održavanje i poboljšanje naših usluga.

- u svrhu poštivanja i primjene zakonskih zahtjeva, primjenjivih sporazuma i smjernica.

- u svrhu izbjegavanja, otkrivanja, identifikacije, istraživanja i odgovora na bilo kakve moguće zahtjeve ili aktualne zahtjeve, obveze, na zabranjeno ponašanje ili kaznena djela i kako bismo omogućila zaštitu protiv istih.

- u svrhu implementacije dodatnih aktivnosti u skladu s aktualnom Politikom.

Zakonska je osnova za obradu podataka kako slijedi:

- članak 6 stavak 1, slovo f) iz Opće uredbe o zaštiti podataka: legitimni interes Operatera – u slučaju korištenja kolačića

- članak 6 stavak 1, slovo b) iz Opće uredbe o zaštiti podataka: poduzimanje potrebnih mjera za sklapanje ugovora -  u slučaju da nam pošaljete zahtjev za ponudu nakon korištenja karakteristika Kalkulatora za krov, Simulatora za krov ili Pronalaženje stručnjaka za krovove

- članak 6 stavak 1, slovo a) iz Opće uredbe o zaštiti podataka: izrazite svoj pristanak u vezi obrade podataka – posebno, slučajevi su navedeni u specifičnim politikama za obradu podataka 

U slučaju registriranih računa korisnika (poput onih na adresi https://architects.gerardroofs.eu/, http://calculator.gerardroofs.eu/ili Program Roofnet), svrha obrade podataka, kao i zakonska osnova za dotičnu obradu navedene su u odgovarajućim politikama za obradu podataka.

Osim gore navedenog, dodatno upravljanje podacima može biti povezano s određenim uslugama. Operater će pružiti odgovarajuće informacije koje se odnose na detalje upravljanja podacima, bez obzira na situaciju.

 

II/3. Pristup upravljanim podacima, prijenosu i korištenju podataka

Osobni podaci prikupljeni preko internetske stranice mogu postati dostupni obrađivačima podataka poput dobavljača internetskih usluga ili marketinškim tvrtkama. Obrađivači podataka ovlašteni su samo implementirati odluke Operatera, u skladu s njegovim uputama.

Također, moguće je da ćemo poslati vaše osobne podatke na sljedeće adrese:

- Povezanim društvima:

Moguće je da ćemo poslati osobne podatke društvima čiji smo vlasnici ili s kojima imamo upravljački odnos (na primjer, s tvrtkama koje prate ili upravljaju našim društvom ili s kojima imamo zajedničku upravu ili koje naše društvo nadzire ili njima upravlja), nadalje u tekstu –podružnice.

Ovdje su uključeni i podaci o kojima nam je skrenuta pozornost u vezi internetskih stranica kojima upravljamo mi ili naše podružnice.

- Navedenim dobavljačima usluga:

Moguće je da ćemo poslati osobne podatke društvima koji nam pružaju usluge tako da možemo ispuniti obveze da vas obavješćujemo, na primjer, o finalizaciji narudžbi, isporučivanju paketa, slanju poštanskih pošiljki i e-pošte, o analizi podataka o klijentima, pružanju marketinške podrške, istraživanju eventualnih prijevara, provođenja studija o klijentima i uslugama prema klijentima.

- Marketinškim agencijama čija je djelatnost usmjerena na ponašanje potrošača:

S vremena na vrijeme, moguće je da ćemo omogućiti kvalificiranim društvima da treće strane koje koriste oglašavanje - telemarketing zasnovano na ponašanju potrošača primijene tehnologiju prikupljanja raspoloživih informacija o pristupanju i korištenju naše internetske stranice kako bi pratile promotivnu djelatnost vezanu za naše proizvode i usluge za koje se smatra da su vama zanimljive. Ove posebne reklame mogu se pojaviti na našoj internetskoj stranici i, također, na ostalim internetskim stranicama.

- Da bi se poštovale zakonske obveze bilo koje druge strane:

Moguće je da vaši osobni podaci budu distribuirani bilo kojoj drugoj trećoj strani  u svrhu ispunjenja zakonskih obveza (ili sudjelovanju u zakonskim postupcima), tako da možemo zaštititi društvo, zaposlenike, zastupnike, klijente, posjetitelje i podružnice od prijevare i od mogućnosti pojavljivanja iste; ili u mjeri ukoliko se s time slažete.

Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka preko registriranih računa korisnika prikazani su u odgovarajućim politikama o povjerljivosti podataka.

 

II/4. Upravljanje podacima u promotivne ili istraživačke svrhe

Uz prethodni pristanak Korisnika, Operater može koristiti kontakt podatke unesene od strane dotičnog Korisnika ( adresa e-pošte, poštanska adresa, telefonski broj, ostali identifikacijski podaci da bi postojala veza) u svrhu slanja elektronskog pisma prema korisniku u vezi Operatera, o djelatnosti Operatera, kao i prema internetskoj stranici u svrhu promoviranja, slanja pisma o uslugama ili pisma koje sadrži reklamu, kao i informacijama o tome kako bi mogao biti kontaktiran.

Operater može koristiti podatke kojima upravlja za studije, istraživanje tržišta, izradu uzorka istraživanja, kao i za pristupanje korisnicima prilikom provođenja istraživanja.

 

II/5. Pohrana osobnih podataka

Osim ako nije drugačije navedeno u ovom dokumentu ili važećem zakonu, prikupljene osobne podatke pohranjujemo na rok od 5 godina.

Ako postoji građanskopravni odnos između Korisnika i Operatera, i građanskopravna su pravila obvezujuća za upravljanje podacima. U ovom slučaju, osobnim podacima se treba upravljati u svrhu provedbe normi građanskog prava ili pravne osnove. Kada se službeni ili sudski postupak pokrene kao rezultat nezakonitog djela koje je korisnik izvršio, za uspješno rješavanje Operater može upravljati podacima vodeći računa o ovoj pravnoj osnovi.

Ako više nije potrebno obrađivati ​​vaše osobne podatke radi obavljanja naših poslovnih aktivnosti, onda ćemo ih ili izbrisati ili anonimizirati ili ako to nije moguće (na primjer, jer su osobni podaci bili pohranjeni u pohranjenim arhivima), onda ćemo vaše osobne podatke pohraniti na sigurnome i odvojeno od ostalih aktivnosti obrade podataka sve dok njihovo brisanje ne postane moguće.

U svakom slučaju brišemo unesene podatke ako:

- njihovo je upravljanje nezakonito ili je njihovo brisanje propisano zakonom;

- dotična osoba to zatraži;

- podaci su nepotpuni ili netočni, što čini njihovu uporabu nemogućom;

- svrha upravljanja podacima nije više aktualna;

- to je odredilo neko nadležno tijelo ili sud.

 

II/6. Prava i opcije vezane uz zaštitu podataka

Možete pristupiti svojim osobnim podacima koje smo prikupili na mreži i ažurirati ih putem naših općeprihvaćenih metoda ažuriranja. Da biste ažurirali, ispravili ili izbrisali ove informacije, molimo da nas kontaktirate na gore navedenoj adresi ili na info.europe@ikometals.com

 

Osim gore navedenih specifikacija, možete ostvariti sljedeća prava zaštite podataka:

- pristup, ispravljanje, ažuriranje ili, ovisno o slučaju, brisanje osobnih podataka

- podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka, traženje ograničenja obrade osobnih podataka ili, na poseban zahtjev, provedbu prenosivosti

- Otkazati primitak marketinških poruka koje smo poslali u bilo koje vrijeme bez navođenja razloga. To pravo možete iskoristiti klikom na "otkaži pretplatu" iz komercijalnih poruka e-pošte koje smo vam poslali ili s poveznice "Otkaži". Ako želite otkazati druge oblike marketinga (npr. poštansko oglašavanje ili telemarketing), kontaktirajte nas.

- Povlačenje pristanka u bilo koje vrijeme i bez navođenja razloga za daljnju obradu osobnih podataka koje smo prikupili i obradili na temelju vašeg pristanka. Povlačenje pristanka ne utječe na pravnu prirodu obrade koja je prethodno obavljena kada je vaš pristanak bio na snazi, niti utječe na obradu osobnih podataka ako je to učinjeno na temelju pravne osnove koja nije osobni pristanak.

- podnošenje prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka o prikupljanju, pohranjivanju, obradi ili prijenosu vaših osobnih podataka ili njihovom korištenju na bilo koji način.

Za više informacija obratite se lokalnom tijelu za zaštitu podataka.

 

III. Pravila za korisnike

 

III/1. Obveze i odgovornost korisnika 

Korisnik mora pažljivo unijeti svoje podatke. Operater ne može biti odgovoran za štete koje nastaju zbog nemara korisnika u vezi sa zaštitom svojih podataka.

Korisnik može koristiti internetsku stranicu samo na vlastitu odgovornost. Operator ne prihvaća odgovornost za štete ili neugodnosti koje je korisnik pretrpio tijekom korištenja internetske stranice, ako su rezultat nemara korisnika tijekom korištenja internetske stranice. Korisnik svoje podatke može učiniti dostupnima drugima samo na vlastitu odgovornost.

Kada se koristi internetska stranica, korisnik je dužan postupati časno, uzimajući u obzir prava i interese drugih. 

Od korisnika se traži da se pridržava operativnog zakona i da se tijekom korištenja mora suzdržati od svih nezakonitih aktivnosti ili koje će negativno utjecati na interese drugih. U tom smislu, korisnik je dužan poštivati ​​privatnu sferu, prava intelektualnog vlasništva i prava drugih, osobito u kontekstu zaštite književnih, znanstvenih i umjetničkih ostvarenja, izuma, dizajnerskih modela, korisnih modela, zaštitnih znakova i zaštitnih znakova koji podliježu zaštiti autorskih prava. Korisnik je dužan suzdržati se od počinjenja kaznenih djela ili prekršaja te se također obvezuje suzdržati se od bilo kakvih opscenih i nepristojnih izraza i izraza koji mogu dovesti do indignacije drugih osoba;

Svi se korisnici moraju suzdržati od svih aktivnosti koje bi ometale pravilno korištenje internetske stranice. Svi se korisnici moraju suzdržati od svih aktivnosti koje bi mogle utjecati na interese Operatera. U tom smislu Korisnik je posebno obvezan:

- suzdržavati se od oštećenja ili ometanja rada internetske stranice;

- suzdržati se od aktivnosti usmjerenih na pribavljanje ili korištenje tajni ili komercijalnih informacija Operatora koje on čuva kao povjerljive;

- suzdržati se od priopćavanja lažnih informacija o usluzi;

- suzdržati se od svih aktivnosti koje ugrožavaju IT sigurnost internetske stranice;

- suzdržati se od svih aktivnosti usmjerenih na promicanje vlastitih proizvoda ili usluga ili aktivnosti trećih strana.

Osim navedenog, Operator može nametnuti dodatna ograničenja koja moraju biti priopćena korisnicima.

Tijekom korištenja stranice korisnici mogu objaviti podatke drugih osoba ili ih učiniti dostupnima drugima samo ako su subjekti podataka dali svoj pristanak. Pristanak subjekta podataka nije potreban u slučaju otvorenih javnih nastupa ili podataka koji su prethodno objavljeni bez ograničenja.

U trenutku registracije korisnici mogu unositi samo svoje osobne podatke. Unos podataka drugih osoba je nezakonit i predstavlja nezakonito upravljanje, koje može imati posljedice predviđene zakonom. U slučaju zlouporabe osobnih podataka drugih osoba, Operator će nadležnom tijelu pružiti pomoć u otkrivanju povrede i identificiranju osobe koja je počinila prekršaj.

Ova ograničenja opisana u ovom odjeljku primjenjuju se na sve posjetitelje internetske stranice.

  

III/2. Postupak protiv uvrede korisnika 

U slučaju da korisnik prekrši odredbe ove Politike ili zakonskih odredbi, Operater može obrisati korisnikovu registraciju. Ako je registracija korisnika raskinuta, isti više ne može koristiti usluge na internetskoj stranici.

U slučaju pokretanja službenog postupka, u sudskom postupku na sudu u vezi ponašanja korisnika, Operator može pohraniti potrebne podatke za identifikaciju korisnika bez obzira na brisanje, kao i podatke koji se odnose na kazneno djelo, te može proslijediti takve podatke nadležnom tijelu.

Ako korisnik prekrši prava treće strane i treća strana ima pravo na pokretanje postupka, Operator može proslijediti podatke trećoj strani, ako treća strana može dokazati svoj pravni interes za to.

 

IV. Sigurnost podataka

 

Koristimo odgovarajuće i opsežne metode za sprječavanje neovlaštenog pristupa, za očuvanje točnosti podataka i osiguravanje pravilnog korištenja osobnih podataka.

Ako otvorite korisnički račun putem naše internetske stranice, podaci o računu i puni profil bit će zaštićeni lozinkom. Preporučujemo da svoju lozinku ne prosljeđujete nikome. Naše osoblje nikada neće tražiti vašu lozinku, ni putem neželjenog telefonskog poziva kao ni preko neželjene e-pošte. Ne zaboravite zatvoriti svoj račun i zatvoriti prozor preglednika nakon završetka sesije. Ovaj postupak sprječava druge da pristupe vašim osobnim podacima i vašoj korespondenciji ako računalo koristite s drugim osobama ili na javnom mjestu kojem imaju pristup i druge osobe.

Kada dobrovoljno objavite određene osobne podatke na internetu, primjerice na oglasnim pločama, e-pošti ili na chat stranicama (sučeljima za razgovor), postoji rizik da druge osobe prikupljaju ili koriste te informacije. Sigurnost prijenosa podataka putem Interneta ili bilo koje druge bežične mreže nije apsolutno savršena. Stoga, u ovom slučaju, dok poduzimamo sve razumne i predvidljive mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke, ne možemo jamčiti sigurnost podataka koje nam šaljete, tako da ste vi u potpunosti odgovorni za ovaj prijenos.

 

V. Odredbe o djeci

 

Naša je početna stranica osmišljena za fizičke osobe iznad 18 godina. Obzirom da ne možemo utvrditi dob osoba koje pristupaju našoj internetskoj stranici zbog nedostatka osobnih podataka i mogućnosti provjere, koristimo ovu izjavu za zaštitu podataka za svaku dobnu skupinu. U slučaju da nam je maloljetna osoba dostavila osobne podatke bez pristanka roditelja ili staratelje, preporučujemo da nam se obrati jedan od roditelja ili staratelja kako bismo poduzeli sve potrebne mjere za brisanje dotičnih podataka.

 

VI. Praksa i zaštita podataka trećih strana u odnosu na osobne podatke

 

Smjernice za zaštitu podataka oglašivača povezane s uporabom naše početne stranice i koje se odnose na plaćanja ili druge usluge mogu se razlikovati od trenutne politike zaštite podataka. Preporučujemo da se upoznate s propisima o zaštiti podataka dotičnog dobavljače usluga prije nego što zatražite ponudu ili sklopite ugovor s tim dobavljačima usluga.

 

VII. Prosljeđivanje osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP)

 

Budući da je naša tvrtka dio multinacionalne grupe tvrtki, u nekim situacijama moguće je da će se osobni podaci prenijeti ili distribuirati u zemljama izvan EGP iz razloga, uključujući, bez ograničenja, postizanja ciljeva navedenih u ovoj Izjavi o privatnosti podataka, uzimajući u obzir odgovarajuće pravne osnove. Ti se transferi trenutno vrše prema našoj podružnici u Novom Zelandu, jurisdikiciju koju je Europska komisija službeno priznala 2012. kako bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka prenesenih iz Europske unije (Komisija za provedbu odluke od 19. prosinca 2012. u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka na Novom Zelandu).

U gore navedenom slučaju, naša će tvrtka ili članovi naše grupe poduzeća poduzeti sve razumne i potrebne mjere kako bismo osigurali da će se osobni podaci koji se prenose u zemlju izvan EGP obraditi u sigurnim uvjetima.  Ako želite saznati više o ovim mjerama, kontaktirajte nas.