Što trebam znati o procjenama?

Procjenu mora na licu mjesta napraviti iskusan krovopokrivač. On mora procijeniti stanje postojećeg krova, uzeti mjere za novi krov i pogledati kakav je pristup vašoj kući i krovu kako bi mogao dati preciznu procjenu. Kako biste lako pronašli kvalificiranog krovopokrivača, kliknite na Pronađite krovopokrivača u svojoj blizini. Ako želite nabrzinu napraviti grubu procjenu troškova, kliknite na naš Kalkulator krova.

Postoje brojne varijable koje ulaze u detaljnu procjenu krova i svaki krov je jedinstven - zato je potrebno da stručnjak napravi procjenu kako bi sve bilo u redu. Međutim, naveli smo neke uobičajene stavke koje ulaze u konačnu procjenu.

 • Postojeća oštećenja krova

Ako je vaš krov već počeo curiti u krovni prostor, to može povećati troškove njegove zamjene, s izolacijom ili unutarnjim strukturama koje možda treba zamijeniti.

 • Veličina krova

Veći su krovovi generalno skuplji; međutim, troškovi po kvadratnome metru mogu biti manji kod većih krovova.

 • Izbor proizvoda

Profil, završna obrada i boja koju izaberete mogu utjecati na troškove jer su neki izbori skuplji od drugih.

 • Složenost dizajna

U pravilu, što više kutova ima na krovu, to su troškovi veći. Dimnjaci, svjetlarnici, uski poklopci i uzdužni usjeci povećavaju troškove postavljanja krova.

 • Lokacija i pristup lokaciji

Troškovi transporta i blizina najbližeg krovopokrivača mogu utjecati na troškove, dok neobičan ili otežan pristup lokaciji može zahtijevati posebnu opremu.

 • Nagib krova i rogovi

Krovovi s većim nagibom ili većim rogovima imaju veću cijenu. Kod dvokatnica vanjske obloge i nagibi određuju tip vodonepropusnih obloga za posljednji kat.

 • Promjena tipa krova

Ako mijenjate tip krova, to može zahtijevati postavljanje novih konstrukcija, kao što su letve i podrožnice.

Kako usporediti različite procjene i izabrati najbolju?

Kada budete imali nekoliko procjena, primijetit ćete da se značajno razlikuju u cijeni. Može biti teško shvatljivo zašto se razlikuju pa smo napravili kratku kontrolnu listu koja sadrži važne informacije koje moraju biti na vašoj procjeni, a koje će vam pomoći da ih usporedite.

 • Sadrži li profil (oblik krova), materijal i boju koju ste zahtijevali?
 • Odnosi li se procjena na isporuku i postavljanje novog krova?
 • Uključuje li procjena oluke, olučne cijevi i vodonepropusnu oblogu (za sva prodiranja kao što su dimnjaci, svjetlarnici ili ventilacijske cijevi)?
 • Uključuje li procjena sve zakovice/čavle/vijke za montažu?
 • Uključuje li procjena podupirače krova odgovarajuće kvalitete?
 • Uključuje li procjena dodavanje letvica ili podrožnica ako mijenjate tip krova?
 • Uključuje li procjena uklanjanje i odlaganje vašeg postojećeg krova?
 • Ako je potrebna suglasnost savjeta, je li to uključeno u vašu procjenu ili to morate sami osigurati?
 • Odnosi li se jamstvo i na materijal i na montažu/izradu?
 • Uključuje li vaša procjena zaštitu ivica ili postavljanje skele (zakonski zahtjev u nekim državama)?
 • Je li potrebno angažirati građevinara da ukloni zaštitne daske kako bi se vodonepropusna obloga mogla zamijeniti?
 • Šta nedostaje u procjeni?
 • Imaju li osiguranje koje pokriva njihove radove?
 • Je li cijena izražena s PDV-om?

Želite li procjenu GERARDOVIH krovopokrivača?

Pronađite najbližeg kvalificiranog GERARDOVA krovopokrivača na našoj karti i zatražite ponudu!