Zapravo, čelik se može reciklirati neograničeno mnogo puta, bez gubitka svojstava. Dakle, kada GERARD metalni krov dođe do kraja svog vijeka trajanja, nema potrebe da ga se odlaže na smetlište. Ovaj se materijal može reciklirati u druge čelične proizvode.

Više

Betonske i glinene ploče mogu biti glomazne i teške. Količina za jednu kuću zahtijeva kamion prosječne veličine za transport. Isti kamion može prevesti dovoljno GERARD prešanih čeličnih krovnih ploča za 10 kuća, čime se na transport troši manje energije (te stvara manje ugljika).

Više

U usporedbi s betonskim crijepom, krov od prešanog čelika ne zahtijeva mnogo nosive građe, čime se štedi na resursima. Drugim riječima, za GERARD čelične krovove potrebno je manje drva nego za betonske ili glinene krovove.

Više

Smatramo da je veoma važno surađivati s lokalnim dobavljačima naših sirovina jer to skraćuje transportne rute i smanjuje emisije CO2. Također, kada je to moguće, prednost dajemo željezničkom transportu.

Više