Produžetak sljemena

Element se može koristiti sa svim modelima crijepa Gerard. Zamjenjuje skraćene gornje crijepove ispod sljemena.

Produžetak sljemena
Duljina
1350 mm
Pokrovna duljina
1250 mm