GERARD STANDARD Podloga

Krovna membrana, mase od oko 150 g/m2, u tri sloja, difuzno otvorena, s velikom propusnošću vodene pare. Trajna je i otporna na starenje. Prikladna je za uporabu na krovovima s punim daskama.

GERARD STANDARD Podloga
Duljina
50 m
Širina
1.5 m