Čeoni obrub sa izrezima 50 ljevi Diamant

Standardni pokrovni element kutije visine 50 mm, sa stupnjevanim rezovima koji savršeno odgovaraju crijepu Diamant. Potrebni su lijevi i desni elementi.

Čeoni obrub sa izrezima 50 ljevi Diamant
Duljina
1295 mm
Pokrovna duljina
1195 mm