Čeoni obrub sa izrezima 140 desni Diamant

Standardni pokrovni element kutije visine 140 mm, sa stupnjevanim rezovima koji savršeno odgovaraju crijepu Diamant. Potrebni su lijevi i desni elementi.

Čeoni obrub sa izrezima 140 desni Diamant
Duljina
1295 mm
Pokrovna duljina
1195 mm