Primjeri napomena za sakupljanje podataka preko potencijalnih klijenata

Molimo uzmite u obzir da osobne podatke koje ovdje unesete obrađuje Gerard® - član IKO Metlas Europe, tvrtke osnovane i koja posluje u skladu s belgijskim zakonodavstvom, čije je sjedište na adresi: IKO Metals Europe NV Michielenweg 3, B -3700 TONGEREN, BELGIJA; e-mail adresa: info.europe@ikometals.com, izravno ili putem svojih obrađivača podataka.

Vaši podaci obrađuju se za pružanje tražene ponude/informacije i za praćenje takve ponude/informacije koje su tako sastavljene, kao i za slanje naših biltena (u slučaju da ste se pretplatili na ovu opciju).

Ovisno o izboru pretplate koje ste napravili sa svog računa, kao i o dostupnim podacima koje ste unijeli, vaši će se podaci koristiti i u svrhu izravnog marketinga, kao što su biltenii informacije o promocijama. Izravni marketing će se provoditi putem niže navedenih komunikacijskih sredstava i to:

- online marketing (poruke za klijente);

- marketing putem e-pošte;

- mobilni marketing (SMS i MMS na telefonski broj koji ćete dati);

- telemarketing (telefonski pozivi).

 

Pravna osnova za takvu obradu je sljedeća:

- čl. 6. stavak 1. točka b) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanje Direktive 95/46 /EZ (GDPR), naime kako bi se poduzeli koraci na vaš zahtjev prije eventualnog sklapanja ugovora;

- članak. 6. stavak 1. točka a) GDPR-a, tj. vaš pristanak za obradu vaših podataka u jednu ili više specifičnih svrha;

Vaše podatke možemo prenijeti našim prodavačima i prodajnim stručnjacima u gore spomenute svrhe.

Vaši će se podaci obrađivati tijekom razdoblja od 3 godine nakon unosa u tražilicu.

U vezi s takvom obradom podataka možete ostvariti sljedeća prava:

Pravo na pristup. Od nas možete dobiti potvrdu da li se osobni podaci koji se odnose na vas obrađuju i tamo gdje je to slučaj, pristup osobnim podacima i dodatnim informacijama navedenim u čl. 15 gore navedenog propisa.

Pravo na ispravak. Možete od nas tražiti da ispravimo eventualne netočne osobne podatke koji se tiču vas.

Pravo na ograničenje obrade. Možete od nas tražiti da ograničimo obradu vaših podataka u određenim slučajevima, kako je predviđeno u čl. 18 gore spomenutog propisa.

Pravo na prigovor. Imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na vaše podatke koji se obrađuju iz razloga koji se odnose na vašu specifičnu situaciju.

Pravo na brisanje Možete zatražiti od nas da obrišemo vaše osobne podatke.

Takva prava možete ostvariti tako da nam pošaljete zahtjev u pisanom obliku, koristeći gore spomenute kontakt podatke.

Pravo na podnošenje žalbe vašem lokalnom tijelu za zaštitu podataka (DPA) koje nadzire primjenu zakona o zaštiti podataka. U svakoj je članici EU-a po jedan DPA. Da pronađete svoj lokalni DPA, posjetite: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en