Kolika je cijena?

Što se tiče troškova postavljanja krova, ljudi često upadaju u iste zamke. Pazite da ne upadnete u neku od ovih zamki.
 • Krov je krov, čak i ako je jeftiniji: Ako budete morali zamijeniti svoj novi jeftiniji krov za 15 – 20 godina, morat ćete platiti veći ukupni iznos. Dugoročno gledajući, plaćate nižu cijenu ako uložite u kupnju GERARD krova s 50-godišnjim jamstvom. Ne morate se zamarati mukotrpnim projektom zamjene krova.
 • Najvažniji od svega su kvadratni metri krovnih ploča: Krovne ploče nekih proizvođača često se nude uz primamljivo niske cijene, no zato su krovni dodatci izuzetno skupi (npr. letve, uvale krova, limeni obrubi itd.). Troškovi postavljanja mogu i jeftiniju krovnu ploču učiniti skupom. Uvijek usporedite ukupnu cijenu krova različitih robnih marki.
 • Pripreme nisu dio cijene novog krova: No, dobro, što je s uklanjanjem stare drvene krovne strukture i gradnjom nove koja je dovoljno snažna za nove glinene ili betonske ploče? Kod GERARD krova neće vas zahvatiti ovi dodatni i neočekivani troškovi. GERARD je sedam puta lakši od glinenog ili betonskog krova te vaša stara drvena struktura može biti dovoljno snažna za njegovo pridržavanje. Može se čak i odmah postaviti na stari krov i na taj vam način uštedjeti mnogo novca i vremena.
Drugi čimbenici koji mogu utjecati na cijenu krova.
 • Novi dom ili zamjena krova: Zamjena krova donosi dodatne troškove, kao što su uklanjanje i odlaganje starog krova.
 • Trebam li zamijeniti izolaciju u stropu? Mnogo je brže i jednostavnije postaviti izolaciju kada je krov uklonjen. Izolacija u stropu najvažniji je čimbenik u održavanju topline unutar vašeg doma. Zamjena izolacije nakon uklanjanja krova mnogo je jednostavnija i često jeftinija od zamjene izolacije kroz strop. Možda ćete morati mijenjati izolaciju u slučaju da je ona debljine ispod 12 cm, ako sadržava rupe ili joj nedostaju neki dijelovi ili ako je možda namočena ili oštećena.
 • Veličina: Veći, složeniji krovovi uglavnom su skuplji, no trošak po kvadratnome metru smanjuje se što je krov veći.
 • Odabir proizvoda: Profil, završna obrada i boja koju odaberete mogu utjecati na cijenu jer su neke mogućnosti skuplje od drugih.
 • Složenost dizajna: U pravilu, veći broj kutova povećava cijenu krova. Stil krova isto tako utječe na cijenu.
 • Lokacija: Troškovi prijevoza i udaljenost od najbližeg instalatera utjecat će na cijenu.
 • Pristup lokaciji: Neuobičajene lokacije možda će zahtijevati posebnu opremu za pristup.
 • Visina krova: Neke lokacije možda će zahtijevati više skela i zaštitu od pada s rubova tijekom postavljanja.
 • Nagib krova i razmaci greda: Krovovi s većim nagibom ili većim razmakom greda uglavnom su skuplji. U dvokatnim domovima obloga i nagib određuju tip limenih obruba koji su potrebni za gornji kat.
 • Dodatne komplikacije: Dimnjaci, krovni prozori, uski grebeni i kosi usjeci povećavaju cijenu krova.