Tim krovopokrivaca

Sanjin Rubeša / Kastavac

Rupnjak 6 6, 51215 Kastav
Telefon: 0914192094
Adresa e-pošte: sanjin.rubesa@gmail.com

774

Članovi tima

Član tvrtke

Rume d.o.o. Kastav

Rume d.o.o. Kastav

Rupnjak 6, 51215 Kastav, Hrvatska
Telefon: 0914192049
Adresa e-pošte: sanjin.rubesa@gmail.com
Internetska stranica: http://www.kastavac.hr/index.php/kontakt