Sljeme okruglo 3 modul 190

Za još lakše pokrivanje sljemena i kosih sljemena kombiniraju se tri sljemenska crijepa Barrel 190 u jedan element. Kompatibilno sa svim modelima crijepa Gerard.

Sljeme okruglo 3 modul 190
Duljina
1250 mm
Pokrovna duljina
1225 mm