Početni grebenski element trokutni

Omogućuje elegantan završetak kutnih trimova na krajevima sljemena.

Početni grebenski element trokutni