Elemenat za brtvljenje ventilacionog otvora

Kada se ugrađuje sanitarni zračnik, G15-45 ISO omogućuje vodonepropusan i zrakonepropusan spoj sa sekundarnom vodenom barijerom (barijerom pare).

Elemenat za brtvljenje ventilacionog otvora