GERARD uputa za montažu: Pištolj za zabijanje čavala