GERARD uputa za montažu: Sanitarn odzračnik G15-45